Korupportalen

Affald

Til foreninger i Korup-området.

I samarbejde med Aktiv Korup og andre vil Korup Lokalråd være med til at arrangere en affalds-indsamling,
som vil foregå søndag den 22. april 2018 i tidsrummet 9 – 11.30.

Danmarks Naturfredningsforening står bag en kampagne i april måned hvert år for at få os borgere til at indsamle papir, plastik og andet, som bare bliver smidt i vejgrøfter og andre steder – http://www.affaldsindsamlingen.dk/om-affaldsindsamlingen/

I år er det som sagt den 22. april. Skoler og institutioner opfordres til at sætte en oprydning i gang i ugen op til den 22. april.

 

Programmet for dagen er sådan:

Alle indsamlere mødes ved KKIC kl. 9. Her serveres en kop kaffe, og der vil man blive delt ind i hold og i områder, hvor der så samles affald i poser.

Arrangørerne sørger for, at poserne bliver sendt videre.

Kl. 11.30 mødes indsamlerne igen ved KKIC for at slutte dagens opgave ved at nyde en øl eller en vand.

 

Vi ser gerne, at I, foreninger i Korup, støtter op om indsamlingen, sådan at vi får rigtige mange i gang med opgaven denne formiddag – voksne og børn. Vi skal have gjort Korup-området pænere.

 

Korup Lokalråd

Bjarne Flindt