Korupportalen

Korup Koret

KORUP KORET
VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2017/18

HVEM ER VI?

Korup Koret har eksisteret siden efteråret 1979 og er et 4-stemmigt, blandet kor med ca. 25 deltagere. Vi kan godt bruge flere stemmer.

 

Vi synger et alsidigt repertoire, såvel verdsligt som kirkeligt – både på dansk og andre sprog. I årets løb deltager Korup Koret ved 3-5 koncerter.

 

Korup Koret hører under Pårup Aftenskole.

 

INTERESSERET?

Vi øver hver mandag fra 14.45-17.00 i Korup Sognegård, Korupvej 40 i  Gl. Korup (overfor kirken). Sæsonstart er primo september og primo januar. Kontingent pr. halvår er p.t. på kr. 600,-.

 

Kontingentet dækker blandt andet nodeindkøb.

Kor- og nodekendskab er en fordel, men ikke nødvendigt for deltagelse. Korup Koret tillader nye medlemmer en prøvetid på 3 prøveaftener inden indmeldelse bør foretages.

 

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål og henvendelser om yderligere oplysninger kan rettes til nedenstående:

 

Bestyrelse:

Anne-Lise Kops       tlf. 23615316  mail: fam_kops@kalnet.dk

Bente Lumbye         tlf. 25806772  mail: bentelumbye@gmail.com

Eva Rasmussen      tlf. 65964894  mail: eva_ole_pederstruplund@hotmail.com

Korleder:  Ulf Jan Starup  Mail: Starup-lacour@paradis.dk  Mobil: 51322164