Korupportalen

Korup Koret

KORUP KORET
VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2017/18

HVEM ER VI?

Korup Koret har eksisteret siden efteråret 1979 og er et 4-stemmigt, blandet kor med ca. 25 deltagere. Vi kan godt bruge flere stemmer.

 

Vi synger et alsidigt repertoire, både på dansk og andre sprog.

I årets løb deltager Korup Koret ved 3-4 koncerter.

 

Korup Koret hører under Pårup Aftenskole.

 

INTERESSERET?

Vi øver hver mandag fra 14.45-17.00 i Korup Sognegård, Korupvej 40 i  Gl. Korup (overfor kirken). Sæsonstart er primo september og primo januar. Kontingent pr. halvår er p.t. på kr. 600,-.

 

Kontingentet dækker blandt andet nodeindkøb.

Kor- og nodekendskab er en fordel, men ikke nødvendigt for deltagelse. Korup Koret tillader nye medlemmer en prøvetid på 3 prøveaftener inden indmeldelse bør foretages.

 

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål og henvendelser om yderligere oplysninger kan rettes til nedenstående:

 

Bestyrelse:

Anne-Lise Kops Tlf. 23615316 mail: fam­­_kops@kalnet.dk

Bente Lumbye  tlf. 25806772 mail: bentelumbye@gmail.com

Eva Rasmussen tlf.65964894 mail: eva_ole_pederstruplund@hotmail.com

Jytte Margit Petersen tlf. 65934595 mail: migoo@live.dk

Ib Hasling Jakobsen tlf.29414877 mail: helib@kalnet.dk  suppleant

Korleder Ulf Jan Starup tlf.51322164 mail: starup-lacour@paradis.dk